Αναβάθμιση PHP - PHP Upgrade

On 23-06-2009 a PHP upgrade will take place.